serpent-grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serpent-grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serpent-grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serpent-grass.

Từ điển Anh Việt

  • serpent-grass

    /'sə:pəntgrɑ:s/

    * danh từ

    (thực vật học) cây quyền sâm núi