sergeantship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sergeantship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sergeantship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sergeantship.

Từ điển Anh Việt

  • sergeantship

    /'sɑ:dʤəntʃip/

    * danh từ

    chức trung sĩ