serer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • serer

    a West African language closely related to Fula; spoken primarily in Senegal and Gambia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).