serenata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serenata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serenata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serenata.

Từ điển Anh Việt

  • serenata

    /,seri'nɑ:tə/

    * danh từ

    (âm nhạc) khúc nhạc đồng quê, xêrênata