serbonian bog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serbonian bog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serbonian bog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serbonian bog.

Từ điển Anh Việt

  • serbonian bog

    /sə:'bounjən'bɔg/

    * danh từ

    đầm lầy Xéc-bô-ni (ở giữa châu thổ sông Nin và eo Xuê)

    (nghĩa bóng) tình trạng sa lầy, tình trạng khó khăn không lối thoát