seraphine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seraphine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seraphine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seraphine.

Từ điển Anh Việt

  • seraphine

    /'serəfi:n/

    * danh từ

    (âm nhạc) đàn đạp hơi cổ