sengreen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sengreen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sengreen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sengreen.

Từ điển Anh Việt

  • sengreen

    /'sengri:n/

    * danh từ

    (thực vật học) cây cảnh thiên bờ tường