semisedentary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semisedentary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semisedentary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semisedentary.

Từ điển Anh Việt

  • semisedentary

    * tính từ

    nửa định cư