semipronation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semipronation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semipronation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semipronation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semipronation

    * kỹ thuật

    y học:

    tư thế nằm bán sấp