semilive skid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semilive skid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semilive skid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semilive skid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semilive skid

    * kỹ thuật

    xe bánh trượt