semicentenary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semicentenary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semicentenary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semicentenary.

Từ điển Anh Việt

 • semicentenary

  * danh từ

  lễ kỷ niệm 50 năm

  * tính từ

  thuộc lễ kỷ niệm 50 năm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • semicentenary

  Similar:

  semicentennial: the 50th anniversary (or the celebration of it)

  semicentennial: of or relating to or marking the 50th anniversary