semi-definite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi-definite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi-definite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi-definite.

Từ điển Anh Việt

  • semi-definite

    nửa xác định