semarang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semarang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semarang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semarang.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • semarang

    a port city is southern Indonesia; located in northern Java

    Synonyms: Samarang

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).