selloff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selloff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selloff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selloff.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • selloff

    a sale of a relatively large number of assets (stocks or bonds or commodities) at a low price typically done to dispose of them rather than as normal trade

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).