sellar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sellar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sellar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sellar.

Từ điển Anh Việt

  • sellar

    * tính từ

    thuộc yên ngựa