sell-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sell-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sell-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sell-out.

Từ điển Anh Việt

 • sell-out

  /'selaut/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sự bán rẻ hết (hàng còn lại); sự bán tống bán tháo

  sự bán đắt hàng, sự bán chạy như tôm tươi

  buổi biểu diễn bán hết vé

  sự phản bội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sell-out

  * kinh tế

  bội phản

  sự bán hết

  sự bán rẻ