self-willing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-willing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-willing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-willing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-willing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tung hoành