self-starting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-starting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-starting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-starting.

Từ điển Anh Việt

 • self-starting

  * tính từ

  tự khởi động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-starting

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  tự mồi