self-portrait nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-portrait nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-portrait giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-portrait.

Từ điển Anh Việt

 • self-portrait

  /'self'pɔ:trit/

  * danh từ

  bức chân dung tự vẽ, bức tự hoạ

  bài tự tả

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-portrait

  a portrait of yourself created by yourself