self-murderer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-murderer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-murderer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-murderer.

Từ điển Anh Việt

  • self-murderer

    * danh từ

    kẻ tự sát

    * danh từ

    kẻ tự sát