self-lighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-lighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-lighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-lighting.

Từ điển Anh Việt

  • self-lighting

    * danh từ

    sư tự phát sáng