self-focusing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-focusing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-focusing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-focusing.

Từ điển Anh Việt

 • self-focusing

  * tính từ

  tự điều tiêu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-focusing

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  tự điều tiêu

  tự tụ tiêu