self-exciting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-exciting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-exciting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-exciting.

Từ điển Anh Việt

 • self-exciting

  * tính từ

  tự kích thích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-exciting

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  tự kích (thích)