self-effacing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-effacing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-effacing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-effacing.

Từ điển Anh Việt

 • self-effacing

  * tính từ

  khiêm tốn; không tìm cách gây ấn tượng với mọi người

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-effacing

  Similar:

  reticent: reluctant to draw attention to yourself

  Synonyms: retiring