self-accusing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-accusing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-accusing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-accusing.

Từ điển Anh Việt

  • self-accusing

    /'selfə'dʤʌstiɳ/

    * tính từ

    tự lên án, tự buộc tội