segmental-arc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

segmental-arc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm segmental-arc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của segmental-arc.

Từ điển Anh Việt

  • segmental-arc

    đoạn cung