sea-green nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-green nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-green giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-green.

Từ điển Anh Việt

 • sea-green

  /'si:'gri:n/

  * tính từ

  xanh màu nước biển

  * danh từ

  màu xanh nước biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sea-green

  of the color of the sea; bluish green