sea-acorn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-acorn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-acorn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-acorn.

Từ điển Anh Việt

 • sea-acorn

  /'si:'eikɔ:n/

  * danh từ

  con hà

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sea-acorn

  * kỹ thuật

  con hà