scrimshaw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrimshaw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrimshaw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrimshaw.

Từ điển Anh Việt

 • scrimshaw

  /'skrimʃɔ:/

  * danh từ

  vật chạm trổ (do thuỷ thủ làm để tiêu khiển)

  * động từ

  chạm trổ, khắc (vỏ ốc, ngà voi) (thuỷ thủ làm để tiêu khiển)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scrimshaw

  a carving (or engraving) on whalebone, whale ivory, walrus tusk, etc., usually by American whalers