scribe-awl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scribe-awl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scribe-awl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scribe-awl.

Từ điển Anh Việt

 • scribe-awl

  /'skraibə/ (scribe) /skraib/ (scribing-iron) /'skraibiɳ,aiən/ (scribe-awl) /'skraib:ɔl/

  iron)

  /'skraibiɳ,aiən/ (scribe-awl)

  /'skraib:ɔl/

  * danh từ

  mũi (nhọn đề) kẻ vạch cưa