scramjet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scramjet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scramjet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scramjet.

Từ điển Anh Việt

  • scramjet

    * danh từ

    động cơ phản lực tĩnh siêu âm