scouring-basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scouring-basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scouring-basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scouring-basin.

Từ điển Anh Việt

  • scouring-basin

    * danh từ

    bể cạn để tẩy rửa