scoliosometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scoliosometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scoliosometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scoliosometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scoliosometer

    * kỹ thuật

    y học:

    dụng cụ đo độ cong cột sống