scintiscanner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scintiscanner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scintiscanner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scintiscanner.

Từ điển Anh Việt

  • scintiscanner

    * danh từ

    ống quét tia nhấp nháy