scene-stealer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scene-stealer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scene-stealer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scene-stealer.

Từ điển Anh Việt

 • scene-stealer

  * danh từ

  diễn viên nổi bật hơn những diễn viên khác trong cùng một vở diễn (do có bề ngoài đáng chú ý hoặc diễn xuất quá hay)

  * danh từ

  diễn viên nổi bật hơn những diễn viên khác trong cùng một vở diễn (do có bề ngoài đáng chú ý hoặc diễn xuất quá hay)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scene-stealer

  an actor who draws more attention than other actors in the same scene

  babies are natural scene-stealers