scarves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarves.

Từ điển Anh Việt

 • scarves

  /skɑ:f/

  * danh từ, số nhiều scarfs

  /skɑ:f/, scarves

  /skɑ:vs/

  khăn quàng cổ, khăn choàng cổ

  cái ca vát

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (quân sự) khăn quàng vai; khăn thắt lưng ((cũng) sash)

  * ngoại động từ

  quàng khăn quàng cho (ai)

  * danh từ

  đường ghép (đồ gỗ) ((cũng) scarf joint)

  khắc, đường xoi

  * ngoại động từ

  ghép (đồ gỗ)

  mổ (cá voi) ra từng khúc