scarabeus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarabeus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarabeus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarabeus.

Từ điển Anh Việt

  • scarabeus

    * danh từ

    bọ hung