scale-feather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scale-feather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scale-feather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scale-feather.

Từ điển Anh Việt

  • scale-feather

    * danh từ

    (chim) lông hình vảy