scabious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scabious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scabious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scabious.

Từ điển Anh Việt

 • scabious

  /'skeibjəs/

  * tính từ

  có vảy

  (thuộc) ghẻ; như ghẻ

  mắc bệnh ghẻ

  * danh từ

  (thực vật học) có lưỡi mèo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scabious

  any of various plants of the genus Scabiosa

  Synonyms: scabiosa