scabbily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scabbily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scabbily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scabbily.

Từ điển Anh Việt

  • scabbily

    /'skæbili/

    * phó từ

    hèn hạ, đê tiện