sbubbing dyed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sbubbing dyed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sbubbing dyed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sbubbing dyed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sbubbing dyed

    * kỹ thuật

    dệt may:

    được nhuộm sợi thô