sayyid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sayyid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sayyid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sayyid.

Từ điển Anh Việt

  • sayyid

    * danh từ

    người lãnh đạo Ixlam

    ngài (lời chào)