saying-lesson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saying-lesson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saying-lesson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saying-lesson.

Từ điển Anh Việt

  • saying-lesson

    /'seiiɳ,lesn/

    * danh từ

    bài học thuộc lòng