saw-wrest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saw-wrest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saw-wrest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saw-wrest.

Từ điển Anh Việt

 • saw-wrest

  /'sɔ:set/ (saw-wrest) /'sɔ:rest/

  wrest)

  /'sɔ:rest/

  * danh từ

  giũa rửa cưa; cái mở cưa