saw-horse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saw-horse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saw-horse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saw-horse.

Từ điển Anh Việt

 • saw-horse

  /'sɔ:hɔ:s/ (saw-buck) /'sɔ:bʌk/ (sawing_jack) /'sɔ:iɳ'dʤæk/

  buck)

  /'sɔ:bʌk/ (sawing_jack)

  /'sɔ:iɳ'dʤæk/

  * danh từ

  bàn cưa