saucebox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saucebox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saucebox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saucebox.

Từ điển Anh Việt

  • saucebox

    /'sɔ:sbɔks/

    * danh từ

    người hỗn xược, đứa bé láo xược