sarcoleukemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarcoleukemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarcoleukemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarcoleukemia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sarcoleukemia

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh bạch cầu tế bào limphosacom