saratov nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saratov nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saratov giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saratov.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saratov

    an industrial city in the European part of Russia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).