sandhurst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandhurst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandhurst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandhurst.

Từ điển Anh Việt

  • sandhurst

    /'sændhə:st/

    * danh từ

    học viện quân sự hoàng gia (Anh)