samptuary law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samptuary law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samptuary law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samptuary law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • samptuary law

  * kinh tế

  luật cấm xa hoa lãng phí

  pháp lệnh hạn chế chi cá nhân

  pháp lệnh tiết kiệm

  pháp lệnh về hàng cấm